zal nr 11 pdf

Pozostae warunki siwz pozostaj bez zmian.
Uchwaa Nr xxix/411/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Pozna.
Szczegóy w zaczonym dokumencie w sekcji.Pliki do pobrania, zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, pliki do pobrania.Historia zmian pena historia zmian.Wielko czcionki, a A, a Szukaj content, zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.W windows server 2008 r2 sp1 x64 iso zwizku ze zmian terminu otwarcia ofert zmienia si okres obowizywania umowy (zacznik nr8 do siwz).Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Województwa Wielkopolskiego.Uprzejmie informujemy, e zostaje przesunity termin skadania ofert.Usugi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Oracle i rodowiska Oracle Exadata - znak sprawy: 7/DI/PN/2016.Wielko czcionki, a A, a Szukaj content, ogoszenie o konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze rodków Rzdowego Programu na rzecz Aktywnoci Spoecznej Osób Starszych na lata 2014-20Pliki do pobrania.
Pliki do pobrania, sIWZ (364.2 KB).
Nowy okres:.03.2017 -.03.2018.Zal nr 11 do c - Wykaz dostaw; pdf, pytania.Pdf - Pytania do siwz; pdf zmiana terminu enotices_tpbus F14-PL.Nr 1 - Ramowy wzor oferty realizacji zadania publicznego.Wzor porozumienia o wykonywaniu swiadczen wolontariackich.1, :52:39, Magorzata Podraka, dodanie pliku Zawiadomienie.